Ny Holte Sogns Menighedsråd 

Sven Larsen

Formand

Henrik Christian Lindstrøm

Næstformand

Kirkeværge Kirsten I. Larsen, ekstern/ikke medlem af MR

Gerda Christensen

Kasserer

Medlemmer i øvrigt

Henrik Holt Larsen

Johanne A. Scheel

Ulla M. Dyrvang

Lars Bjørn

Lone Elvig

Dorthe Klemmensen

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøder er offentlige. Det betyder, at der er åbent for, at man kan komme og overvære, hvad der foregår af diskussioner, orienteringer og beslutninger. Menighedsrådets opgaver er at arbejde for at få en velfungerende menighed, altså det der også i loven hedder menighedens liv og vækst. Som besøgende kan man ikke komme til orde og vil normalt ikke blive spurgt om noget, og man kommer ikke til at træffe beslutning. Man behøver ikke deltage i et helt møde. Menighedsrådet består af 9 medlemmer, og desuden deltager præsterne, og der er en valgt medarbejderrepræsentant.

Tryk på link til MR´s referater:

2023 og 2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Menighedsmødet

Ud over menighedsrådsmøder afholder menighedsrådet et årligt menighedsmøde

Menighedsmødet er et møde, som menighedsrådet en gang om året holder for menigheden og sognets beboere. 

Der fortælles her bl.a. om begivenheder i det forgangne år, om påtænkte aktiviteter, og regnskabet forelægges. Mødet giver desuden mulighed for spørgsmål og drøftelse af emner med relevans for sognet.

Læs referater fra tidligere møder: