Forslag til salmer ved begravelse/bisættelse

 

Nummeret er til salmebogen fra 2002.

Nummeret i ( ) er til salmebogen fra 1953

Salmer

003 (3) Lovsynger Herren, min mund og mit indre

026 (21) Nærmere, Gud til dig

031 (26) Til himlene rækker din miskundhed Gud

036 (31) Befal du dine veje

046 (41) Sorrig og glæde de vandre til hobe

049 (44) Ingen er så tryg i fare

050 (45) Under dine vingers skygge

051 (769) Jeg er i Herrens hænder

078 (60) Blomstre som en rosengård

121 (111) Dejlig er jorden

122 (98) Den yndigste rose er funden

192 (167) Hil dig frelser og forsoner

200 (171) Jesus er mit liv i live

218 (190) Krist stod op af døde

224 (195) Stat op, min sjæl, i morgengry!

233 (202) Jesus lever, graven brast

236 (206) Påskeblomst! Hvad vil du her?

241 (207) Tag det sorte kors fra graven

305 (263) Kom Gud Helligånd kom brat!

Salmer

321 (279) O kristelighed

336 (295) Vor Gud han er så fast en borg

402 (367) Den signede dag med fryd vi ser

524 (-) Hør mig, skaber mild!

538 (609) At sige verden ret farvel

672 (501) Jeg ved på hvem jeg bygger

674 (488) Sov sødt, barnlille!

675 (493) Gud, vi er i gode hænder,

728 (675) Du gav mig o Herre en lod af din jord

729 (677) Nu falmer skoven

732 (679) Dybt hælder året i sin gang

747 (694) Lysets engel går med glans

754 (700) Se nu stiger solen

770 (717) Jeg er træt og går til ro

771 (718) Dagen går med raske fjed

773 (720) Bliv hos os når dagen hælder

778 (722) Fred hviler over land og by

784 (727) Altid frejdig, når du går

785 (729) Tunge, mørke natteskyer

786 (902) Nu går solen sin vej