Kirkens Inventar

Billeder af kirken

er tegnet og udført af billedhugger Johannes Hansen. Stilen er bevidst naviistisk og sjældent set i en dansk kirke. Det er en  figurgruppe udskåret i relief med Jesus som den central figur, der velsigner de små børn. Gruppen er udskåret af lindetræ og malet med laserede voksfarver. Gruppen hviler på en sokkel, hvori der på forgyldt baggrund er indskåret ordene:

SANDELIG SIGER JEG EDER
DEN SOM IKKE MODTAGER GUDS RIGE
LIGESOM ET LILLE BARN - HAN SKAL
INGENLUNDE KOMME IND I DET

Malmstagerne

på alteret er tegnet af arkitekt Fr. Kiørboe.

Stolegavlene

Stolegavlene er ganske unikke. Tegnet og udskåret af lokale kunstnere stod de råt i deres træstruktur, indtil Holte kirkes huskunstner Bodil Kaalund farvelagde dem, således at de i dag fremstår i festlige klare farver. Et smukt, naivistisk udtryk, der begejstrer umiddelbart og vækker gensynsglæde hos de, der gennem årene har haft deres faste plads ved en særlig udvalgt stolegavl. Læs mere om deres historie og deres individuelle tilknytning til salmelinjer i linket: Bænkerækker.pdf

Malmlysekronerne

i loftet er kopier af gammel renæssancekrone i Søllerød Kirke. Oprindeligt blev der anvendt glødepærer i kronerne. Men fra 2015 har der været anvendt miljøvenlige LED-pærer. Lysstyrken kan justeres.

Døbefonten

er ligesom altertavlen udført af Johannes Hansen. Det er et keramikarbejde i uglaserede chamottesten. Som udsmykning har Johannes Hansen modelleret fire liggende spædbørn på fontens sider. Til døbefonten hører et dåbsfad og en dåbskande af sølv, udført af firmaet Just Andersen og skænket af Rudersdal Grundejerforening.

Krucifikset

anbragt på kirkens sydvæg er udført af Niels Helledie i 1981. 

Kirkeskibet

anbragt på nordvæggen er tremasteren Vita, fremstillet og skænket af daværende kirkesanger ved Søllerød Kirke, Gunnar Knudsen. Modellen er inspireret af skoleskibet Danmark. Vita blev  skabt i Gunnar Knudsens garage, og er opkaldt efter Gunnar Knudsens hustru.

Klokkerne

Holte Kirke har hele 3 kirkeklokker, der alle er ophængt i slyngbom.

 

1. erhvervede klokke

hang oprindeligt i en stabel uden for kirken. Ved kirkens færdiggørelse i 1944 blev den hængt op i tårnet. Klokken vejer ca. 700 kg og har en diameter på 970 mm. Dens indskrift er:

ANNO DOMINI MCMXXXVIII  SKÆNKEDE
MURERMESTER CHRISTIAN PETERSEN OG
HUSTRU MARIE PETERSEN MIG TIL MINDE OM DERES SØN AXEL. JYSK JERNSTØBERI I
BRØNDERSLEV GJORDE MIG

 

2. erhvervede klokke

er fra 1960 og er kirkens største. Den er leveret af De Smithske Jernstøberier, vejer ca. 900 kg, har en diameter på 1095 mm og bærer indskriften: 

ÆRE VÆRE GUD I DET HØJESTE

 

3.  erhvervede klokke

der er den mindste, blev erhvervet i 1964. Klokken er støbt i udlandet, men er leveret af De Smithske Jernstøberier. Den vejer ca. 500 kg, har en diameter på 835 mm og bærer indskriften:

TIL KIRKENS 25 ÅRSDAG 1965

Malerier i kirkerummet

Der var oprindelig ophængt fem malerier af Bodil Kaalund i kirkerummet: Et lille med påskeliljer var ophængt i koret ved døbefonten. I korsarmene hang to store cirkelrunde malerier med titlerne Nedtagelsen af Korset og Opstandelsen. På hver sin side af orglet hang to aflange malerier, hvis motiver er Jakobs Drøm og Mariæ Bebudelse.

Menighedsrådet besluttede i 2021, at de ophængte malerier skulle nedtages (mens kirkens vægge blev malet) og ikke hænges op igen.

Orglet

Det oprindelige orgel er bygget af firmaet Marcussen og Søn i 1943. Orglet har gennemgået forskellige ændringer i tiden mellem 1953 og 1967 og blev i 1978 ombygget af P.G. Andersens Orgelbyggeri.

Orgelfacaden er  tegnet af  arkitekt Fr. Kiørboe og træskærerarbejdet er udført af billedhuggerne Schütze og Theilmann.

Orglet gennemgik i  2000 en større ombygning. For at bedre akustikken blev orglet rykket 1,65 meter frem i kirkerummet.  Pulpituret blev udvidet i kirkens fulde bredde. Orglet blev  forsynet med elektronisk registratur, således at man kan forprogrammere klangskift i orgelværkerne til stor hjælp for organisten.