Syng med

Det er videnskabeligt bevist, at det er sundt at synge. Man bliver glad af at synge - især sammen med andre.

Holte Kirkes organist, Henrik Schrøder er uddannet korleder, og 5-6 gange om året inviterer han til fællessang i sognegården, hvor han svinger taktstok og akkompagnerer på kirkens Steinway flygel.

Og for de, der føler sig inspireret til at gå et trin videre, er der mulighed for ved 6 gudstjenester hen over året  at medvirke med korsang i højmessen.

Sangcafé

Sangcaféen i sognegården er eftehånden blevet en fast tradition i Holte Kirke, hvor vi med fem arrangementer fordelt over hele året mødes omkring glæden ved at synge sammen.

Det er tanken, at hvert sangcafé-arrangement skal tage udgangspunkt i en person eller et tema. Frem til pausen holder vi os til dette tema. Efter pausen, hvor vi får en kop kaffe og kage, vil vi synge nogle af årstidens sange. Herudover er der mulighed for, at deltagerne frit kan foreslå sange. På denne måde vil det i vid udstrækning være op til deltagerne, hvilke sange vi skal synge.

Vi har en enorm sangskat i Danmark, så der er nok at tage fat på.

Arrangementerne varer ca. halvanden time.

Tag en ven med - jo flere vi synger, jo sjovere er det.  

MIDSOMMER: Tirsdag den 25. juni kl 19: Sange til den danske sommer (bemærk tidspunktet)

EFTERÅR: Fredag den 13. september kl. 16: Sensommer- og efterårssange

ADVENT: Fredag den 13. december kl. 16:  Advents- og julesange samt Luciaindslag

Menighedskor

Seks søndage om året er det menighedens eget kor, som står for salmesangen ved gudstjenesten.

Alle, som har lyst, kan deltage i menighedskoret, hvor vi i en afslappet men seriøs atmosfære mødes og forbereder de musikalske indslag til søndagens gudstjeneste.

Menighedskoret øver kl. 10-11.30 lørdagen før den aktuelle medvirken samt en time før gudstjenesten. Man behøver ikke melde sig til alle fire gange, men korprøven dagen før samt forprøven før gudstjenesten er naturligvis obligatorisk.

Tilmelding sendes til organist Henrik Schrøder på henrikschroder@outlook.

Menighedskorets medvirker ved højmessen følgende datoer:

Søndag den 12. maj kl. 10:30

Søndag den 8. september kl. 10:30

Søndag den 24. november kl. 10:30

Søndag den 15. december kl. 10:30