Kirkelige handlinger

Dåb

Ved dåben takker vi Gud for barnet, og vi beder Gud om at være med ham eller hende gennem hele livet. Barnet bliver velsignet og får Guds løfte om, at han altid vil følge det som sit eget barn med sin kærlighed og velsignelse. Barnet får en plads i det kristne fællesskab med alle dets traditioner og bliver medlem af kirken.

Læs mere

Vielse, bryllup og velsignelse

Et kirkebryllup er både vielse og velsignelse af et par. Ved brylluppet siger I ja til at leve sammen som ægtepar og til at elske og ære hinanden.

Brylluppet i kirken foregår som en gudstjeneste med bønner, salmer, bibellæsninger, en vielsestale og velsignelse af ægteskabet.

Læs mere

Bisættelse eller begravelse

Ved ønske om begravelse eller bisættelse fra Holte Kirke bedes I henvende jer til en af vores præster:

Christian Fink Tolstrup tlf. 27576058

Lise Djernes Østergaard: 30315456

Marianne Telling: 20851280

Læs mere

Leje af sognegården i forbindelse med kirkelige handlinger

Sognegården udlejes kun til receptioner i forbindelse med kirkelige handlinger.

Udlån af sognegårdens Store Sal og køkken sker til receptioner af  beregnet 4 timers varighed  fra receptionens start , i tilslutning til dåb, bryllupper, bisættelser og begravelser.

Låneren skal have bopæl i Ny Holte Sogn eller afdøde skal have haft seneste bopæl i sognet for at kunne låne lokaler i sognegården.

Sognegårdens Store Sal har kapacitet til opdækning til 64 siddende gæster. 

Køkkenet må kun anvendes til anretning og opvarmning af tilberedte retter. 

Kirken stiller ikke personale til rådighed i forbindelse med udlånet.

Pris: 2.000 kr. 

Depositum: 2.000 kr.

 

 

Skriv tekst her

Kontakt Os