Ritual for bisættelse

 

PRÆLUDIUM

SALME

Præsten siger:

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus.

 

INDLEDNINGSKOLLEKT

Præsten siger:

Lad os alle bede!

Barmhjertige Fader! Tak for menneskelivet, du har givet os, med dets glæde og sorg; tak, at vi ved, at alle ting må tjene dem til gode, som elsker dig. Hold os nu i vor sorg fast hos dig; mind os om, at du ved din Søns død og opstandelse har båret vore smerter og fornyet os til et levende håb; hold os for øje, at du i dåben har gjort os til dine og tilsagt os syndernes forladelse og evigt liv. I denne tro takker vi dig for alle gode gaver, du har givet os gennem hans/hendes liv, som nu er gået bort, og overgiver hans/hendes legeme og sjæl i dine hænder og beder dig bevare ham/hende til en glædelig opstandelse på den yderste dag. Send os din hjælp, at savnet må lindres. Styrk os i håbet om dit kommende rige, hvor du fører alle dine børn hjem til dig for at prise og takke dig til evig tid. Amen.

 

Almægtige, evige Gud, himmelske Fader, vi takker dig, fordi du har elsket verden således, at du har givet din Søn, den Enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

 

Vi beder dig, at du vil trøste og styrke os i al sorg og bevare os i en levende tro på din enbårne Søn, så at vi engang med alle dine frelste må komme hjem til dig og prise og love dig i evighed ved din elskede Søn, vor Herre Jesus Kristus. Amen.

 

LÆSNINGER

TROSBEKENDELSEN

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

 

Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen.

 

SALME (Kan udelades eller erstattes af en salme mellem to bibellæsninger)

 

PRÆDIKEN

(Hvis der ønskes to bibellæsninger, kan den sidste af læsningerne læses i umiddelbar tilknytning til prædikenen)

 

SALME

JORDPÅKASTELSE

Præsten siger:

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

Præsten kaster jord på kisten tre gange og siger:

N.N. af jord er du kommet.

Til jord skal du blive.

Af jorden skal du igen opstå.

Lad os bede!

Fadervor bedes i kor.

 

VELSIGNELSEN

Menigheden svarer:

Amen. Amen. Amen.

SALME

POSTLUDIUM (Kisten bæres ud eller bliver stående)