Ved dødsfald

 

Begravelse eller bisættelse fra Holte Kirke
Ved ønske om begravelse eller bisættelse fra Holte Kirke bedes I henvende jer til en af vores præster.

Se kontaktoplysninger her.

Tid og dato for den kirkelige handling aftales med præsten.

I skal også holde en samtale med præsten, hvor I gennemgår eller forbereder højtideligheden, vælger salmer og fortæller præsten om afdøde.

I menuen til venstre kan du se forslag til salmer, I kan vælge, samt læse ritualet for bisættelse og jordpåkastelse.

Læs også mere på folkekirken.dk

 

Begravelse eller bisættelse?

I skal vælge, om den kirkelige handling skal være en bisættelse eller begravelse.

Ved en bisættelse finder jordpåkastelsen sted i kirken, og kisten køres efter den kirkelige handling til et krematorie. Efter liget er blevet brændt får I udleveret urnen, som så nedsættes eller begraves på kirkegården.

Ved en begravelse følger handlingen i kirken ritualet for begravelse, men jordpåkastelsen finder ikke sted i kirken, men på kirkegården når kisten sænkes i jorden. 

Hvis I som pårørende har kendskab til om afdøde ønskede sig bisættelse eller begravelse, har I pligt til at følge dette.

 

Det skal I huske
I skal på www.borger.dk indgive anmodning om begravelse eller bisættelse. Læs mere her.

Ved yderligere spørgsmål er I velkomne til at kontakte kirkekontoret.

Tlf. 4542 2177

Mail: nyholte.sogn@km.dk