Dåb i Holte Kirke

 

Ved dåben takker vi Gud for barnet, og vi beder Gud om at være med ham eller hende gennem hele livet. Barnet bliver velsignet og får Guds løfte om, at han altid vil følge det som sit eget barn med sin kærlighed og velsignelse. Barnet får en plads i det kristne fællesskab med alle dets traditioner og bliver medlem af kirken.

I kontakter kirkekontoret på tlf: 45422177 eller på mail: nyholte.sogn@km.dk for at aftale datoen for dåben.

Dåben foregår om søndagen ved højmessen kl. 10.30.

Dåbssamtale

I skal inden dåben mødes med præsten og tale om dåbens indhold og gudstjenestens forløb. Ved denne lejlighed har I desuden mulighed for at stille alle de spørgsmål, I måtte have.

Faddere

Når jeres barn døbes, skal I vælge mindst to og højest fem personer, som skal være faddere. For at kunne være fadder, skal man selv være døbt.

I skal give præsten eller kirkekontoret oplysninger om deres navne og adresser. Faddere kan være familiemedlemmer eller venner.

Om dåb

Ved dåben optages man som medlem i den danske folkekirke.

Man kan blive døbt hele livet.

Navngivning ved dåb kan ske inden dåbsbarnet er fyldt 6 mdr., hvorefter et barn skal være navngivet. Herefter kaldes dåben for en dåbsfremstilling.

Læs mere i dåbsritualet, som du finder i menuen til venstre, samt på folkekirken.dk