Alle, som kan lide at synge, er velkomne, når vi igen kan samles og synge sammen. 

Sangcafé:

Sangcaféen i sognegården er eftehånden blevet en fast tradition i Holte Kirke, hvor vi med fem arrangementer fordelt over hele året mødes omkring glæden ved at synge sammen.

Det er tanken, at hvert sangcafé-arrangement skal tage udgangspunkt i en person eller et tema. Frem til pausen holder vi os til dette tema. Efter pausen, hvor vi får en kop kaffe og kage, vil vi synge nogle af årstidens sange. Herudover er der mulighed for, at deltagerne frit kan foreslå sange. På denne måde vil det i vid udstrækning være op til deltagerne, hvilke sange vi skal synge.

Vi har en enorm sangskat i Danmark, så der er nok at tage fat på.

Arrangementerne varer ca. halvanden time.

Tag en ven med - jo flere vi synger, jo sjovere er det.  

Fredag den 15. december kl. 16:             Advents- og julesange samt Luciaindslag   

     

Menighedskor:

Fire søndage om året er det menighedens eget kor, som står for salmesangen ved gudstjenesten.

Alle, som har lyst, kan deltage i menighedskoret, hvor vi i en afslappet men seriøs atmosfære mødes og forbereder de musikalske indslag til søndagens gudstjeneste.

Menighedskoret øver kl. 10-11.30 lørdagen før den aktuelle medvirken samt en time før gudstjenesten. Man behøver ikke melde sig til alle fire gange, men korprøven dagen før samt forprøven før gudstjenesten er naturligvis obligatorisk.

Tilmelding sendes til organist Henrik Schrøder på henrikschroder@outlook.

Menighedskorets medvirker ved højmessen følgende datoer:

Lørdag den 26. januar