Formand

Sven Paul Larsen
Rude Vang 118, 2840 Holte
E-mail: sven.larsen@mail.dk
Tlf.: 2051 9350

Næstformand 

Henrik Christian Lindstrøm

E-mail: henrik.lindstroem@yahoo.dk

Kirkeværge

Kirsten I. Larsen
Rude Vang 118, 2840 Holte
E-mail: sven.larsen@mail.dk
Tlf.: 2051 9350

Kasserer

Gerda Christensen
 

Menige medlemmer

Lone Elvig

Lars Bjørn

Dorthe Klemmensen

Ulla M. Dyrvang

Johanne Albjerg Scheel

Henrik Holt Larsen.
 

Provst  Marianne Telling
 

Sognepræst Christian Fink Tolstrup
 

Sognepræst  Lise Djernes Østergaard
 

Se også menighedsrådets side på sogn.dk