Studiekredse er sat i bero på grund af corona-restriktioner