Leje af sognegården

Der er mulighed for at leje sognegårdens Store Sal og køkken til receptioner i forbindelse med dåb, bryllupper, bisættelser og begravelser. Man skal have bopæl i sognet for at kunne låne sognegården.

Sognegårdens Store Sal har kapacitet til opdækning til 64 siddende gæster. Køkkenet må kun anvendes til anretning og opvarmning af tilberedte retter. Udlånet starter på udlånsdatoen til reception af højest 4 timers varighed..

Sognegården udlejes kun til receptioner i forbindelse med kirkelige handlinger og koncerter.

Lokalområdets grundejerforeninger kan låne sognegården til deres årlige generalforsamlinger.

Lejen er 1500 kr. Derudover skal der lægges et depositum på kr. 2000 kr.

Ønsker du at leje sognegården eller forhøre dig om mulighederne herfor, så kontakt da venligst kirkekontoret tlf: 45422177 eller via mail: nyholte.sogn@km.dk