Holte Kirke og sognegård

Solbakken 56
2840 Holte

Kirken er åben tirsdag - fredag mellem 9 - 15. Lørdag er kirken lukket undtagen for kirkelige handlinger. Søndag er kirken åben mellem 9 - 13.

Sognegården er åben tirsdag - fredag mellem 9 og 15.

Kirkekontoret i sognegården er åbent tirsdag - fredag mellem kl. 9 og 13..

Telefon: 4542 2177

Kirkekontoret varetager også kirkebogsføringen for Høsterkøb Sogn. Det er således hér at du kan henvende dig angående registrering af dåb, vielser og bisættelser i Høsterkøb Kirke.

E-mail: nyholte.sogn@km.dk 


Holte Kirke og sognegård