Dåb

Ved dåben takker vi Gud for barnet, og vi beder Gud om at være med ham eller hende gennem hele livet. Barnet bliver velsignet og får Guds løfte om, at han altid vil følge det som sit eget barn med sin kærlighed og velsignelse. Barnet får en plads i det kristne fællesskab med alle dets traditioner og bliver medlem af kirken.

I kontakter kirkekontoret på tlf: 45422177 eller på mail: nyholte.sogn@km.dk for at aftale datoen for dåben.

Dåben foregår om søndagen ved højmessen kl. 10.30. Der er også muliged for barnedåb den første lørdag i måneden kl. 11:00.

 

Vielse, bryllup og velsignelse

Et kirkebryllup er både vielse og velsignelse af et par. Ved brylluppet siger I ja til at leve sammen som ægtepar og til at elske og ære hinanden.

Brylluppet i kirken foregår som en gudstjeneste med bønner, salmer, bibellæsninger, en vielsestale og velsignelse af ægteskabet.

Handlingen finder sted på lørdage kl. 13, 14:30 eller 16:00.

I kontakter kirkekontoret på tlf: 45422177 eller på mail: nyholte.sogn@km.dk for at aftale datoen for dåben.

 

Bisættelse eller begravelse

Ved ønske om begravelse eller bisættelse fra Holte Kirke bedes I henvende jer til en af vores præster:

Christian Fink Tolstrup tlf. 27576058

Lise Djernes Østergaard: 30315456

Marianne Telling: 20851280

 

Leje af sognegården i forbindelse med kirkelige handlinger

Der er mulighed for at leje sognegårdens Store Sal og køkken til receptioner i forbindelse med dåb, bryllupper, bisættelser og begravelser, hvis man bor i Ny Holte Sogn eller afdøde havde bopæl i sognet.

Sognegårdens Store Sal har kapacitet til opdækning til 64 siddende gæster. Køkkenet må kun anvendes til anretning og opvarmning af tilberedte retter. Udlånet starter dagen før kl. 20 og slutter kl. 20 på på udlånsdagen.

Sognegården udlejes kun til receptioner i forbindelse med kirkelige handlinger.

Ønsker du at leje sognegården eller forhøre dig om mulighederne herfor, så kontakt da venligst kirkekontoret tlf: 45422177 eller via mail: nyholte.sogn@km.dk