Udgivet fre d. 1. jan 2021, kl. 14:18

Valgforsamlingen den 15. september 2020 i Sognegården blev der valgt 9 medlemmer til menighedsrådet for funktionsperioden 2020 til 2024.

Onsdag den 25. november mødte det ny menighedsråd til Konstituerende Menighedsrådsmøde. På grund af 4 covid19-relaterede afbud, var alle stedfortrædere indkaldt og fremmødt.


Menighedsrådet konstitution:

Formand: Sven P. Larsen

Næstformand: Henrik Christian Lindstrøm

Kirkeværge: Michael Seistrup

Kasserer: Gerda Christensen

Kontaktperson: Sven P. Larsen

Bygningssagkyndig: Palle F. Jakobsen

Medlem, der sammen med formanden er berettiget til at underskrive dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom og optagelse af lån:  Gerda Christensen

Attestationsberettiget: Lars Bjørn.


Menighedsrådet 2020 - 2024:

Sven P. Larsen , Gerda Christensen , Michael Seistrup, Johanne A. Scheel, Ulla M. Dyrvang, Lone Elvig, Dorthe Klemmesen, Lars Bjørn og Henrik Lindstrøm.

Stedfortrædere: Henrik Holt Larsen, Poul René Wilms, Marianne Koester og Dorte Lemche.


Kategorier Menighedsrådsvalg