Udgivet fre d. 1. jan 2021, kl. 14:18

Menighedsrådet konstitution:

Formand: Sven P. Larsen

Næstformand: Henrik Christian Lindstrøm

Kirkeværge: Kirsten I. Larsen (ekstern/ikke medlem af MR)

Kasserer: Gerda Christensen

Kontaktperson: Sven P. Larsen

Bygningssagkyndig: Palle F. Jakobsen (ekstern/ikke medlem af MR)

Medlem, der sammen med formanden er berettiget til at underskrive dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom og optagelse af lån:  Gerda Christensen

Attestationsberettiget: Lars Bjørn.


Menighedsrådet 2021 - 2024:

Sven P. Larsen , Gerda Christensen , Henrik Holt Larsen, Johanne A. Scheel, Ulla M. Dyrvang, Lone Elvig, Dorthe Klemmesen, Lars Bjørn og Henrik Lindstrøm.
Stedfortrædere: Marianne Koester og Dorte Lemche.Kategorier Menighedsrådsvalg